مقالات

 دی ان اس های تلکا هاست

برای متصل کردن دامنه های خود به سایت تلکا هاست باید دی ان اس های خود را بر روی تلکا هاست ست کنید...