دی ان اس های تلکا هاست

برای متصل کردن دامنه های خود به سایت تلکا هاست باید دی ان اس های خود را بر روی تلکا هاست ست کنید

:دی ان اس های سایت

ns1.telkahost.ir

ns2.telkahost.ir

  • 2 کاربر این را مفید یافتند
آیا این پاسخ به شما کمک کرد؟